Политика за поверителност

Политиката за поверителност на Visma Ви помага да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме, как обработваме, защитаваме, съхраняваме, експортираме и изтриваме Вашите лични данни. 

Личните данни е всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице, която може да ви идентифицира като личност, като например имейл адрес, домашен адрес, телефонен номер и т.н.

Видът на личните данни, които Visma обработва за Вас, може да бъде:

 • Основна лична информация, като например име, адрес, телефонен номер, имейл и демографска информация
 • Информация за потребителите и уеб трафика, като например идентификатор за вход, потребителско име и IP адрес
 • Финансова информация, като например информация, свързана с фактури
 • Съдържание, което сте качили или предоставили, като например снимки, коментари, статии и видеоклипове
 • Статистика, която показва как потребителите използват нашия софтуер и употребяват съдържанието, което предлагаме
 • Информация, предоставена чрез формуляри за кандидатстване за работа

За целите, споменати в раздела „Защо обработваме лични данни“, Visma не обработва чувствителни лични данни за Вас.

Като цяло Visma събира лични данни директно от Вас или други лица, свързани с нашия Клиент. Ако Клиентът, за когото работите, купи продукти или услуги на Visma чрез компания – партньор на Visma, ние може да събираме информация за Вас от компанията партньор. 

Ние също така използваме бисквитки и други технологии за проследяване, когато използвате уеб сайтове на Visma и нашите приложения/услуги, както и когато взаимодействате с нас по имейл, за да оптимизираме Вашето изживяване с Visma, нашите продукти и нашите сайтове. Моля, вижте нашата политика за бисквитки за повече информация. В някои случаи може да събираме информация за Вас и от други източници. Тези източници може да са агрегатори на данни на трети страни, маркетингови партньори на Visma, публични източници или социални мрежи на трети страни.

Настоящата Политика за поверителност на Visma се прилага, когато Visma и нейните дъщерни дружества (Visma) обработват личните Ви данни за различни цели, когато влизате във връзка с нас, като например:

Покупка и доставка

 • Улесняване на клиентски поръчки, споразумения, плащания
 • Предлагане на услуги директно на Вас, като например електронно обучение, уебинари, отчети и др.
 • Предоставяне на Клиентите поискани оферти за продукти и услуги
 • Създаване и улесняване на акаунти за потребители на нашите услуги

Поддръжка и усъвършенстване

 • Подобряване и развиване на качеството, функционалността и потребителското изживяване във връзка с нашите продукти, услуги и сайтове на Visma
 • Предлагане на клиентска поддръжка за нашите продукти и услуги
 • Работа с общности от потребители с цел обучение и предоставяне на възможности за взаимодействие между потребителите и Visma

Сигурност

 • Откриване, намаляване и предотвратяване на заплахи и злоупотреба със сигурността, както и извършване на поддръжка и отстраняване на грешки

Маркетинг

 • Управление и изпращане на маркетингови предпочитания и съдържание
 • Създаване на профили по интереси с цел популяризиране на подходящи продукти и услуги (профилиране)

Набиране на персонал

 • За управление на процесите по набиране на персонал и обработка на формуляри за кандидатстване за работа
 • Оценка на представената документация, провеждане на интервюта и телефонни разговори

Информация относно начина, по който се обработват лични данни в една от многото наши услуги, е посочена в съответното споразумение за обработка на данни за тази услуга. В такива случаи Visma действа като администратор на данни и обработва данните от името на и съгласно инструкциите, дадени от Клиента. За повече информация по този въпрос Ви молим да се свържете с екипа за поддръжка на клиенти за тази конкретна услуга.

В рамките на Visma Group 

Тъй като Visma се състои от много различни дъщерни дружества, за нас е важно да осигурим възможно най-доброто цялостно изживяване за Вас. За да поддържа обзорни данни и информация, Visma може да споделя Вашите лични данни между компаниите във Visma Group. 

Извън Visma Group

Visma може също да споделя Вашите лични данни с трети външни страни в следните контексти:

Общности от потребители на Visma

Ако направите публикация, коментар или подобно изявление в общностите от потребители на Visma или други форуми на сайтове на Visma, такава информация може да бъде прочетена и използвана от всеки, който има достъп до такива форуми. Visma не носи отговорност за каквато и да е информация, която предоставяте на такива форуми или сайтове на Visma. 

Бизнес партньори

Visma може да сподели личната Ви информация с нашите партньори, в случай че това е законно от гледна точка на бизнеса и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни. 

Публични органи

Полицията и други органи може да поискат от Visma достъп до лична информация. В тези случаи Visma ще предостави данните само ако има съдебно разпореждане и т.н. за това.

Visma използва обработващи лични данни с цел обработка на лични данни. Тези обработващи лични данни обикновено са доставчици на облачни услуги или други хостинг услуги, свързани с информационни технологии. 

Когато използва обработващи лични данни, Visma сключва споразумение за обработка на данни, за да защити правата Ви за защита на личните данни. Ако обработващите лични данни се намират извън ЕС/ЕИП, Visma гарантира правни основания за такива международни прехвърляния от Ваше име по-долу, като използва хармонизираните клаузи на ЕС. 

За информация относно подобработващи лични данни, използвани за предоставяне на услуга на Visma на Вас, посетете Центъра за сигурност на Visma. 

Винаги сте добре дошли да поискате преглед и по-подробна информация относно обработващите лични данни от страна на Visma. Вижте последния раздел на настоящата политика за информация как да се свържете с Visma.

Visma ще съхранява Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на нашите договорни задължения. При обработването на личните Ви данни на друго правно основание, като например законен интерес, данните се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целта на обработването.

Следователно Вашите лични данни могат да бъдат предмет на различни политики за запазване на лични данни в зависимост от вида на данните и целта на събирането им. Ето няколко примера: 

Когато набира персонал, Visma ще изтрие Вашата лична информация, като например автобиография, формуляр за кандидатстване и други документи, когато процесът на набиране е приключил; обикновено това става най-много 6 месеца след крайния срок за кандидатстване, освен ако не е уговорено друго с Вас.

Друг пример е информацията за контакт, съхранявана за маркетингови цели, включително водещи или потенциални клиенти. Такива лични данни ще бъдат изтривани не по-късно от 24 месеца след последната регистрирана дейност. 

За допълнителна информация относно изтриването не се колебайте да се свържете с Visma (вижте информацията за контакт в последния раздел на тази политика).

Можете да се позовете и да използвате, следните права във връзка с нашата обработка на вашите лични данни:

Достъп. Имате право да поискате копие от личните данни, които обработваме за Вас.

Коригиране. Имате право да поискате от Visma да коригира неточни лични данни, които се отнасят до вас. Ако имате Visma акаунт за сайт на Visma, това може да стане чрез избирането на съответните секции „вашият акаунт“ ("your account")   или „вашият профил“ ("your profile") на съответния Visma сайт.

Изтриване. Можете да поискате от Visma да изтрие личните данни, свързани с вас.

Ограничение. Можете да поискате от нас да ограничим обработването на вашите лични данни

Преносимост. Можете да поискате от нас да предоставим на вас или на други лица вашите лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат.

Обект. На база, свързани с вашата конкретна ситуация основания, имате право да възразите срещу нашата обработка на вашите лични данни въз основа на законни интереси или за целите на директния маркетинг. Вие също имате право да възразите срещу обработването от наша страна на вашите лични данни за изпълнение на задачи, изпълнявани в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, въз основа на законни интереси.

Моля, използвайте privacy@visma.com, за да подадете искания, както е упоменато в този раздел, или до конкретната компания на Visma.

И накрая, Вие също имате право да подадете жалба до органите за защита на данните във връзка с обработката на Вашите лични данни от наша страна.

Законният интерес

Когато влизате в отношения с Visma, например като посещавате уеб страници на Visma, изтегляте съдържание, посещавате уебинари, и като част от използването на услугите на Visma, Visma ще обработва Вашите лични данни въз основа на законен интерес. Един от законните интереси на Visma е обработката на лични данни за целите на директния маркетинг. 

Visma използва Вашите лични данни, за да Ви предоставя подходящо съдържание чрез директен маркетинг в платформи на социални медии и имейли, уеб страници или в услуга на Visma въз основа на Вашите предпочитания. Обработените лични данни са обобщени данни за Вас, като IP адрес, интереси (върху какво сте щракнали и т.н.), потребителско име и устройство. Това става чрез технологии като „бисквитки“ и се нарича профилиране. Също така Visma ще може да комбинира тази информация с информация за потребителските отношения, които може да имаме с Вашата компания.

Visma използва имейл като инструмент за маркетингови съобщения, но само ако сте дали съгласие в съответствие с националното законодателство за маркетинг (ако е необходимо). Ако сте дали съгласие, винаги можете да се откажете, както е описано по-долу, или когато получите имейл, съдържащ маркетингова информация. 

Право на отказ от маркетингови съобщения

Имате право да се откажете от получаването на маркетингови съобщения от Visma и от това да бъдете обект на профилиране. Можете да направите това, като:

а) следвате инструкциите за отказ в съответното маркетингово съобщение;

б) промените предпочитанията в съответния раздел за редактиране на акаунт, ако имате акаунт във Visma;

в) се свържете с нас по имейл на адрес privacy@visma.com;

г) използвате приложимия инструмент за управление на абонамент.

Също така винаги ще имате възможност да включите/изключите бисквитките на определена уеб страница чрез нашия банер за бисквитки. 

Моля, обърнете внимание, че дори и да се откажете от получаването на маркетингови съобщения, все пак може да получавате административни съобщения от Visma, като например потвърждения на поръчки и известия, необходими за управление на Вашия акаунт или на услугите, предоставяни на Клиенти.

Препоръчваме Ви да преглеждате редовно Политиката за поверителност на Висма. В случай на значителни промени, които съществено променят практиките ни за поверителност, ще бъдете информирани с изпращането на имейл или с публикуването на известие на нашия корпоративен уеб сайт и/или на страниците на Висма в социалните медии, преди промените да влязат в сила. 

Политиката за поверителност се преразглежда най-малко веднъж годишно и промените се одобряват от Съвет за защита на личните даннина на Висма. Последната актуализация е от 19.01.2023  г.

Visma е европейска корпорация с юридически лица, бизнес процеси, структури за управление и технически системи, които пресичат граници. Visma предоставя софтуер и услуги на частни и публични бизнеси в Европа. Централата на Visma се намира в Осло.

Всички основни решения относно поверителността във Visma се вземат на корпоративно ниво от Съвета на Visma за защита на данните, контролиран и ръководен от длъжностното лице за защита на данните (DPO). Администраторът, отговорен за обработката на Вашите лични данни, е:

Visma Group и нейните дъщерни дружества
Централен офис: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Норвегия
Телефонен номер: +47 46 40 40 00

Ние ценим Вашето мнение. Ако имате някакви коментари или въпроси относно нашата Политика за поверителност или притеснения относно поверителността, включително относно евентуално нарушаване на неприкосновеността на Вашите данни, моля, изпратете ги на privacy@visma.com или директно до местната компания Visma.

Ние ще обработим Вашите искания или жалби в условията на поверителност. Наши представител ще се свърже с Вас, за да отговори на Вашите притеснения и да очертае възможностите за това как те могат да бъдат разрешени. Ние се стремим да гарантираме, че жалбите се решават своевременно и по подходящ начин.

Drag