Политика за поверителност

Languages:

English   |   Norsk   |   Svenska   |   Dansk   |   Suomeksi   |   Nederlands   |  Français   |   Español   |   Latviski   |   Lietuviškai   |   Slovensky   |   Română   |   Bŭlgarski

Политиката за поверителност на Visma Ви помага да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме, как обработваме, защитаваме, съхраняваме, експортираме и изтриваме Вашите лични данни.

Личните данни са информация, която може да Ви идентифицира като лице, като например имейл адрес, домашен адрес, телефонен номер и т.н.