Как да се свържете с нас

Visma е европейска корпорация с юридически лица, бизнес процеси, структури за управление и технически системи, които пресичат граници. Visma предоставя софтуер и услуги на частни и публични бизнеси в Европа. Централата на Visma се намира в Осло.

Всички основни решения относно поверителността във Visma се вземат на корпоративно ниво от Съвета на Visma за защита на данните, контролиран и ръководен от длъжностното лице за защита на данните (DPO). Администраторът, отговорен за обработката на Вашите лични данни, е:

Visma Group и нейните дъщерни дружества
Централен офис: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Норвегия
Телефонен номер: +47 46 40 40 00

Ние ценим Вашето мнение. Ако имате някакви коментари или въпроси относно нашата Политика за поверителност или притеснения относно поверителността, включително относно евентуално нарушаване на неприкосновеността на Вашите данни, моля, изпратете ги на privacy@visma.com или директно до местната компания Visma.

Ние ще обработим Вашите искания или жалби в условията на поверителност. Наши представител ще се свърже с Вас, за да отговори на Вашите притеснения и да очертае възможностите за това как те могат да бъдат разрешени. Ние се стремим да гарантираме, че жалбите се решават своевременно и по подходящ начин.