Как се споделят Вашите лични данни?

В рамките на Visma Group

Тъй като Visma се състои от много различни дъщерни дружества, за нас е важно да осигурим възможно най-доброто цялостно изживяване за Вас. За да поддържа обзорни данни и информация, Visma може да споделя Вашите лични данни между компаниите във Visma Group.

Извън Visma Group

Visma може също да споделя Вашите лични данни с трети външни страни в следните контексти:

Общности от потребители на Visma
Ако направите публикация, коментар или подобно изявление в общностите от потребители на Visma или други форуми на сайтове на Visma, такава информация може да бъде прочетена и използвана от всеки, който има достъп до такива форуми. Visma не носи отговорност за каквато и да е информация, която предоставяте на такива форуми или сайтове на Visma.

Бизнес партньори
Visma може да сподели личната Ви информация с нашите партньори, в случай че това е законно от гледна точка на бизнеса и съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.

Публични органи
Полицията и други органи може да поискат от Visma достъп до лична информация. В тези случаи Visma ще предостави данните само ако има съдебно разпореждане и т.н. за това.