Какви са Вашите права?

Основни права

Имате право на достъп до личните си данни, като поискате преглед на личните данни, които обработваме за Вас, и може да имате право на преносимост на данните. Вие също имате право да поискате от Visma да коригира неточности във Вашите лични данни. Ако имате акаунт във Visma за сайт на Visma, това обикновено може да стане чрез съответните раздели „Вашият акаунт“ или „Вашият профил“ на приложимия сайт или услуга на Visma.

Освен това имате право да поискате изтриване на лични данни и да ограничите или възразите срещу обработката на Вашите лични данни от наша страна съгласно настоящата Политика за поверителност или други условия, конкретно свързани с услугата.

Моля, използвайте privacy@visma.com, за да подавате искания, както е упоменато в този раздел, или до конкретната компания на Visma.

И накрая, Вие също имате право да подадете жалба до органите за защита на данните във връзка с обработката на Вашите лични данни от наша страна.