Какво е правното основание за обработване на Вашите лични данни?

Ние обработваме данни въз основа на няколко правни основания.

Споразумение с Вас

Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на правнообвързващ договор с Вас. Това обикновено се случва, когато кандидатствате за работа във Visma. Обработването на Вашите лични данни, като например автобиография, формуляр за кандидатстване и препоръки, е необходимо, за да може Visma да обработва заявленията на лицата, търсещи работа, преди сключването на договор.

Вашето съгласие

Visma може да обработва Вашите лични данни въз основа на съгласие. Винаги можете да оттеглите съгласието си, след като сте го предоставили.

Законен интерес

Visma има законен интерес, когато обработваме Вашите данни за целите на сигурността, поддръжката и усъвършенстването или когато действате като лице за контакт на клиент/водещ клиент за нашите съществуващи и потенциални клиенти по-долу в поддръжката на клиенти. Вашите лични данни се обработват от гледна точка на бизнеса по начин, който смятаме, че не противоречи на Вашите права на лична неприкосновеност или свободи.

Освен това Visma обработва данни въз основа на законен интерес, ако се регистрирате за уебинар, теглите отчети или друго съдържание от нашите уеб страници и използвате общностите на Visma. Законният интерес е да Ви предоставим правилно съдържание, да провеждаме уебинари, да правим маркетинг и да администрираме Вашите искания.

Прочетете повече за това как Visma обработва Вашите лични данни за маркетингови цели въз основа на законен интерес и за Вашите права, когато обработваме личните Ви данни за такива цели, в раздела от настоящата политика за поверителност, озаглавен „Маркетинг“.