Кога използваме обработващи лични данни?

Visma използва обработващи лични данни с цел обработка на лични данни. Тези обработващи лични данни обикновено са доставчици на облачни услуги или други хостинг услуги, свързани с информационни технологии.

Когато използва обработващи лични данни, Visma сключва споразумение за обработка на данни, за да защити правата Ви за защита на личните данни. Ако обработващите лични данни се намират извън ЕС/ЕИП, Visma гарантира правни основания за такива международни прехвърляния от Ваше име по-долу, като използва хармонизираните клаузи на ЕС.

За информация относно подобработващи лични данни, използвани за предоставяне на услуга на Visma на Вас, посетете Центъра за сигурност на Visma.

Винаги сте добре дошли да поискате преглед и по-подробна информация относно обработващите лични данни от страна на Visma. Вижте последния раздел на настоящата политика за информация как да се свържете с Visma.