Колко дълго се съхраняват Вашите данни?

Visma ще съхранява Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на нашите договорни задължения. При обработването на личните Ви данни на друго правно основание, като например законен интерес, данните се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целта на обработването.

Следователно Вашите лични данни могат да бъдат предмет на различни политики за запазване на лични данни в зависимост от вида на данните и целта на събирането им. Ето няколко примера:

Когато набира персонал, Visma ще изтрие Вашата лична информация, като например автобиография, формуляр за кандидатстване и други документи, когато процесът на набиране е приключил; обикновено това става най-много 6 месеца след крайния срок за кандидатстване, освен ако не е уговорено друго с Вас.

Друг пример е информацията за контакт, съхранявана за маркетингови цели, включително водещи или потенциални клиенти. Такива лични данни ще бъдат изтривани не по-късно от 24 месеца след последната регистрирана дейност.

За допълнителна информация относно изтриването не се колебайте да се свържете с Visma (вижте информацията за контакт в последния раздел на тази политика).