Промени

Препоръчваме Ви да преглеждате редовно тази Политика. Ако направим значителни промени в нашата Политика, които съществено променят практиките ни за поверителност, можем също да Ви уведомим по други начини, като изпращане на имейл или публикуване на известие на нашия корпоративен уеб сайт и/или на страници в социалните медии, преди промените да влязат в сила.

Политиката за поверителност се преразглежда най-малко веднъж годишно и промените се одобряват от Съвета за поверителност на Visma. Последна актуализация: 13.09.2021 г.