Защо обработваме лични данни?

Настоящата Политика за поверителност на Visma се прилага, когато Visma и нейните дъщерни дружества (Visma) обработват личните Ви данни за различни цели, когато влизате във връзка с нас, като например:

Покупка и доставка

 • Улесняване на клиентски поръчки, споразумения, плащания
 • Предлагане на услуги директно на Вас, като например електронно обучение, уебинари, отчети и др.
 • Предоставяне на Клиентите поискани оферти за продукти и услуги
 • Създаване и улесняване на акаунти за потребители на нашите услуги

Поддръжка и усъвършенстване

 • Подобряване и развиване на качеството, функционалността и потребителското изживяване във връзка с нашите продукти, услуги и сайтове на Visma
 • Предлагане на клиентска поддръжка за нашите продукти и услуги
 • Работа с общности от потребители с цел обучение и предоставяне на възможности за взаимодействие между потребителите и Visma

Сигурност

 • Откриване, намаляване и предотвратяване на заплахи и злоупотреба със сигурността, както и извършване на поддръжка и отстраняване на грешки

Маркетинг

 • Управление и изпращане на маркетингови предпочитания и съдържание
 • Създаване на профили по интереси с цел популяризиране на подходящи продукти и услуги (профилиране)

Набиране на персонал

 • За управление на процесите по набиране на персонал и обработка на формуляри за кандидатстване за работа
 • Оценка на представената документация, провеждане на интервюта и телефонни разговори

Информация относно начина, по който се обработват лични данни в една от многото наши услуги, е посочена в съответното споразумение за обработка на данни за тази услуга. В такива случаи Visma действа като администратор на данни и обработва данните от името на и съгласно инструкциите, дадени от Клиента. За повече информация по този въпрос Ви молим да се свържете с екипа за поддръжка на клиенти за тази конкретна услуга.