Hvis persondata behandler Visma?

Visma behandler personoplysninger om jobsøgere og kontaktpersoner eller software-brugere, som er tilknyttet vores Kunder. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle Kunder (Kundeemner), og som henvender sig til os via Visma Sites eller via andre kanaler. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet ‘Visma som dataansvarlig’. 

Vi behandler ligeledes data på vegne af vores Kunder, hvor Kunden kontrollerer behandlingen. Vores erklæring i disse henseender kan findes i afsnittet ‘Visma som databehandler.’ 

I denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger kan registrerede også være benævnt personer eller du/dig.