Hvordan vi deler dine personoplysninger

Indenfor Visma Gruppen

Da Visma består af mange datterselskaber, er der stor sandsynlighed for, at en Kunde vil drive sin virksomhed med mere end ét Visma-selskab. Det er vigtigt for os at levere den bedst mulige kundeservice og samlede oplevelse. For at kunne opretholde et fuldstændigt overblik og viden om, hvilke relationer Kunder og kontaktpersoner har til de forskellige selskaber indenfor Visma Gruppen, deler vi derfor dine personoplysninger med vores datterselskaber.  

Udenfor Visma Gruppen

Visma kan også dele dine personoplysninger med eksterne tredjeparter i de følgende sammenhænge:

Vismas bruger-communities

Hvis du laver et indlæg, kommentar eller lignende i Vismas bruger-communities eller i andre fora på Visma Sites, kan sådanne oplysninger læses og bruges af enhver med adgang til sådanne fora og anvendes til formål udenfor Vismas eller din egen kontrol. Visma er ikke ansvarlig for oplysninger, du indsender i sådanne fora på Visma Sites. Visma publicerer ikke kommentarer, anbefalinger eller lignende udarbejdet af dig uden dit forudgående samtykke.

Forretningspartnere

Visma kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere, såfremt dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Eksempelvis hvis du på vegne af din arbejdsgiver køber et produkt eller en tjeneste, som Visma leverer gennem én af vores certificerede partnere. I denne forbindelse kan Visma og vores partner dele personoplysninger for at være i stand til at levere produktet eller tjenesten til Kunden.

Offentlige myndigheder

Politiet og andre myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger fra Visma udleveres. I disse tilfælde vil Visma kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse etc., som byder at gøre det.

M&A

I forbindelse med fusioner og virksomhedsovertagelser eller frasalg af hele eller dele af Vismas forretning vil den overtagende enhed samt dennes konsulenter få adgang til de oplysninger, som forvaltes af den/de Visma-enhed/enheder, som er involveret.Dette kan i nogle tilfælde inkludere personoplysninger, og i sådanne sager vil de eksterne parter indgå en hemmeligholdelsesaftale med Visma.