Hvorfor vi behandler personoplysninger

Om Kundekontakter og software-brugere

For generelt at styre vores Kunderelationer og for at opfylde vores Kundeforpligtelser har Visma brug for oplysninger om dig i din rolle som Kunde-kontaktperson eller bruger af en tjeneste. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:

  1. at udføre salgs- og kontraktprocessen til Kunder
  2. at levere de ønskede tilbud om produkter og tjenester til Kunder
  3. at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller Kunder
  4. at tilbyde support til brugere af vores produkter og tjenester
  5. at forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter, tjenester og Visma Sites
  6. at registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding og fejlretning
  7. at forebygge misbrug af vores produkter og tjenester
  8. at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning
  9. at oprette interesseprofiler for at promovere relevante produkter og tjenester
  10. at drive brugercommunities for at uddanne og for at muliggøre interaktionen mellem brugere og Visma.

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angivne formål i bogstav a) til i) er primært baseret på, at Visma ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse'. Det juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger i henhold til det formål, som er angivet i bogstav j), er dit samtykke.

Om Kundeemner

Visma behandler personoplysninger om Kundeemner med henblik på markedsføring. For at kunne levere målrettet og relevant indhold til potentielle Kunder opbygger Visma en interesseprofil baseret på din aktivitet og dine valg og handlinger på Visma Sites samt din respons på marketing indhold per e-mail. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er primært dit samtykke. 

I afsnittene nedenfor kan du læse, hvordan vi danner sådanne profiler, hvordan du kan justere profilen, samt hvordan du tilbagekalder dit samtykke.

Om jobsøgere

Hvis du er jobsøger, behandler vi personoplysninger for at evaluere dit potentiale som Visma-medarbejder. Det juridiske grundlag for en sådan behandling er dit samtykke.

Om besøgende

For at overvåge adgangen til vores lokaliteter behandler vi personoplysninger om besøgende. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at beskytte vores forretningshemmeligheder, medarbejdere, lokaliteter og dig som besøgende. Du vil blive informeret om dine rettigheder i denne sammenhæng, når du registrerer dig i vores elektroniske system for besøgende.