Hvordan deler vi dine personoplysninger?

Indenfor Visma Gruppen

Da Visma består af mange datterselskaber, er det vigtigt for os, at vi leverer den bedst mulige oplevelse til dig. For at kunne opretholde et fuldstændigt overblik og viden om, hvilke relationer Kunder og kontaktpersoner har til de forskellige selskaber indenfor Visma Gruppen, deler vi derfor dine personoplysninger med vores datterselskaber.

Udenfor Visma Gruppen

Visma kan også dele dine personoplysninger med eksterne tredjeparter i de følgende sammenhænge:

Vismas bruger-communities
Hvis du laver et indlæg, en kommentar eller lignende i Vismas bruger-communities eller i andre fora på Visma Sites, kan sådanne oplysninger læses og bruges af enhver med adgang til sådanne fora og anvendes til formål udenfor Vismas eller din egen kontrol. Visma er ikke ansvarlig for oplysninger, du indsender i sådanne fora på Visma Sites.

Forretningspartnere
Visma kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere, såfremt dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Offentlige myndigheder
Politiet og andre myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger fra Visma udleveres. I disse tilfælde vil Visma kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse etc., som byder os at gøre det.