Kā un kad šī privātuma atruna tiek piemērota?

Šī Privātuma atruna attiecas uz visiem uzņēmējdarbības procesiem uzņēmumā Visma un visām Visma tīmekļa vietnēm, domēniem, mobilajiem risinājumiem, mākoņpakalpojumiem un kopienām, kā arī tīmekļa vietnēm ar Visma zīmolu (Visma vietnes). Pakalpojumiem specifiskie papildinājumi ir atrodami Pakalpojumu sniegšanas noteikumos, datu apstrādes līgumos vai līdzvērtīgā informācijā par konkrēto pakalpojumu. 

Privātuma atruna sniedz informāciju par datu apstrādi, ko veic Visma un kuras gaitā Visma nosaka datu apstrādes mērķi un līdzekļus (Visma darbojas kā datu pārzinis). Tas arī sniedz informāciju par datu apstrādi, ko veicam mūsu klientu vārdā, pamatojoties uz viņu norādījumiem (Klients kā datu pārzinis un Visma kā datu apstrādātājs). 

Personas dati ir informācija, kas var identificēt jūs kā personu, piemēram, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese vai tālruņa numurs, utt. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu apkalpot mūsu Klientus. Lūdzu, neizmantojiet Visma vietnes vai mūsu pakalpojumus, ja nepiekrītat tam, kā mēs saskaņā ar šo Privātuma atrunu apstrādājam personas datus.