Kā Visma apstrādā personas datus kā datu apstrādātājs?

Visma Klientiem nodrošina daudzus un dažādus pakalpojumus. Lielākā daļa no mūsu pakalpojumiem ietver Klientu datu apstrādi, un var ietvert personas datu apstrādi. Šīs apstrādes mērķus nosaka mūsu klienti, nevis Visma. Šajā situācijā datu pārzinis ir Klients. Visma šādos gadījumos darbojas kā datu apstrādātājs un apstrādā datus Klienta vārdā un saskaņā ar tā sniegtajiem norādījumiem. Attiecības starp Klientu kā datu pārzini un Visma kā datu apstrādātāju reglamentē datu apstrādes līgums.

Klienta un Visma saistības

Kad Klients darbojas kā datu pārzinis, Klients atbilstoši piemērojamiem privātuma tiesību aktiem nodrošina personas datu apstrādes juridisko pamatojumu. Turklāt Klients izvērtē un nosaka to risku piekritību, kas datu subjektiem rodas, apstrādājot viņu personas datus. Vēl viens svarīgs Klienta kā datu pārziņa pienākums ir informēt datu subjektus par personas datu apstrādi.

Uz Visma dabīgā veidā attiecas daļa no Klienta kā datu pārziņa pienākumiem tādā ziņā, ka Visma pakalpojumi veido to personas datu apstrādes daļu, par kuru Klientam ir jānodrošina, ka tā atbilst piemērojamiem tiesību aktiem privātuma jomā. Tādējādi, kad Visma apstrādā personas datus savu Klientu vārdā, mums tas ir jādara saskaņā ar privātuma tiesību aktiem, kas piemērojami datu apstrādātājiem.

Īsāk sakot, Klientam un Visma ir pienākums sadarboties, lai nodrošinātu datu subjektu privātumu. Visma sniedz Klientam nepieciešamo informāciju, lai viņš varētu nodrošināt atbilstību piemērojamajiem privātuma tiesību aktiem.