Kā mēs iegūstam jūsu personas datus

Galvenokārt Visma iegūst personas datus tieši no jums vai citām personām, kas saistītas ar mūsu Klientu. Šīs personas var būt vadītājs vai kolēģis. Ja Klients, pie kura jūs strādājat, ar Visma partneruzņēmuma starpniecību iegādājas Visma produktus vai pakalpojumus, mēs, iespējams, varam apkopot infromāciju par jums no šī partneruzņēmuma. 

Mēs izmantojam sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, kad jūs izmantojiet Visma vietnes vai sazināsieties ar mums pa e-pastu, lai optimizētu jūsu pieredzi mūsu vietnēs un saziņā ar Visma. Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā šīs tehnoloģijas darbojas, un jūsu tiesībām šajā kontekstā, lūdzu skatiet sadaļu, kurā aprakstīti automātiskās datu iegūšanas rīki.

Dažos gadījumos mēs varam ievākt informāciju par jums arī no citiem avotiem. Šie avoti var būt trešo pušu datu apkopotāji, Visma mārketinga partneri, publiskie avoti vai trešo pušu sociālie tīkli. Visma varēs apkopot jūsu personas datus, kas iegūti no viena avota, ar datiem, kas iegūti no cita avota. Tas dod mums pilnīgāku priekšstatu par jums, kas arī sniedz mums iespēju apkalpot jūs atbilstošākā un personalizētākā veidā.