Kāpēc mēs apstrādājam personas datus

Par Klientu kontaktpersonām un programmatūras lietotājiem

Lai pārvaldītu mūsu attiecības ar Klientiem un, lai izpildītu sastiības pret Klientiem, Visma ir nepieciešama informācija par jums kā Klienta kontaktpersonu vai pakalpojuma lietotāju. Šo personas datu apstrādes mērķi ir šādi:

  1. Izpildīt pārdošanas un līgumslēgšanas processus pret Klientiem
  2. Sniegt Klientiem pieprasītos piedāvājumus produktiem un pakalpojumiem
  3. Veikt piegādes saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar jums vai Klientiem
  4. Piedāvāt atbalstu mūsu produktu un pakalpojumu lietotājiem
  5. Uzlabot un pilnveidot mūsu produktu, pakalpojumu un Visma vietņu kvalitāti, funkcionalitāti un lietotāju saskares pieredzi
  6. Atklāt, mazināt un novērst draudus drošībai, veikt uzturēšanas darbus un atkļūdošanu
  7. Novērst mūsu produktu un pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu
  8. Apstrādāt pasūtījumus, rēķinus, maksājumus un citus finanšu uzraudzības pasākumus
  9. Izveidot interešu profilus, lai reklamētu atbilstošos produktus un pakalpojumus
  10. Vadīt lietotāju kopienas, lai izglītotu un aktivizētu lietotāju mijiedarbību ar Visma

Personas datu apstrādes juridiskais pamats atbilstoši iepriekš uzskaitītajiem mērķiem, kas minēti a) līdz i) apakšpunktos, galvenokārt ir saistīts ar to, ka Visma uzņēmējdarbības veikšanas nolūkā ir likumisks pamats apstrādāt jūsu personas datus tādā veidā, kas, mūsuprāt, nav pretrunā ar jūsu privātuma tiesībām vai brīvībām. Personas datu apstrādes likumiskais pamats saskaņā ar j) punktā minēto mērķi ir jūsu piekrišana.

Par Potenciālajiem klientiem

Visma apstrādā personas datus par Potenciālajiem klientiem mārketinga nolūkos. Lai nodrošinātu Potenciālajiem klientiem mērķtiecīgu un atbilstošu saturu, Visma izveido interešu profilus, pamatojoties uz jūsu aktivitāti, izvēlēm un darbībām Visma vietnēs, kā arī – jūsu reakciju uz mārketinga materiāliem, kas sūtīti pa e-pastu. Šīs darbības juridiskais pamats, galvenokārt, ir jūsu piekrišana.

Turpmākajās sadaļās jūs varat uzzināt vairāk par to, kā mēs veidojam šādus profilus, kā jūs varat pielāgot savu profilu, kā arī atsaukt savu piekrišanu.

Par darba meklētājiem

Ja jūs esat darba meklētājs, mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai novērtētu jūsu potenciālu kļūt par Visma darbinieku. Šīs darbības juridiskais pamats ir jūsu piekrišana.

Par apmeklētājiem

Lai pārraudzītu piekļuvi mūsu telpām, mēs apstrādājam apmeklētāju personas datus. Šī apstrāde ir balstīta uz mūsu likumīgajām interesēm aizsargāt mūsu komercnoslēpumus, darbiniekus, telpas un jūs, kā apmeklētāju. Par jūsu tiesībām šādā konstekstā tiksiet informēts reģistrējoties mūsu elektroniskajā apmeklētāju sistēmā.