Kad mēs izmantojam apakšapstrādātājus?

Visma izmanto apakšuzņēmējus, lai apstrādātu personas datus. Šie apakšuzņēmēji parasti ir mākoņpakalpojumu vai citu IT hostinga pakalpojumu sniedzēji.

Izmantojot apakšuzņēmējus, Visma noslēgs datu apstrādes līgumus ar apakšuzņēmējiem, lai aizsargātu jūsu tiesības uz privātumu. Ja apakšuzņēmēji atrodas ārpus ES/EEZ, Visma nodrošina juridisko pamatojumu šādām starptautiskām pārsūtīšanām jūsu labā, pamatojoties uz EU Model Clauses (ES).

Lai iegūtu informāciju par apakšapstrādātājiem, kas izmantoti kāda no Visma pakalpojuma sniegšanai, lūdzu, apmeklējiet mūsu Visma Trust Centre.

Jūs vienmēr esat laipni aicināti pieprasīt pārskatu un detalizētāku informāciju par Visma apakšapstrādātājiem. Lai uzzinātu, kā sazināties ar Visma, lūdzu, skatiet šī paziņojuma pēdējo sadaļu.