Kādā veidā Visma izmanto apakšuzņēmējus?

Visma izmanto apakšuzņēmējus, lai apstrādātu personas datus, un šajā sakarā var eksportēt jūsu datus vai mūsu Klientu datus ārpus ES. Šie apakšuzņēmēji parasti ir mākoņu pakalpojumu vai citu IT hostinga pakalpojumu sniedzēji. 

Izmantojot apakšuzņēmējus, Visma noslēgs datu apstrādes līgumus (DPA) ar apakšuzņēmējiem, lai aizsargātu jūsu tiesības uz privātumu un izpildītu mūsu saistības pret mūsu Klientiem.  Ja apakšuzņēmēji atrodas ārpus ES, Visma nodrošina juridisko pamatojumu šādām starptautiskām pārsūtīšanām jūsu vai mūsu Klientu labā, pamatojoties uz Privacy Shield (ASV) vai izmantojot EU Model Clauses (ES). 

Visma balstās uz dažām stratēģiski svarīgām ārējām trešajām pusēm, lai atbalstītu savus uzņēmējdarbības procesus un sniegtu mākoņpakalpojumus. Šo trešo personu nepilnais saraksts:

  • Oracle (ASV), Eloqua piegādātājs, kas ir mūsu mārketinga automatizācijas rīks
  • Google (ASV), mūsu e-pasta, biroja automatizācijas un failu glabāšanas risinājumu nodrošinātājs
  • Confirmit (N un ASV), mūsu "Klienta viedoklis" risinājumu sniedzējs
  • Super Office (N), mūsu CRM sistēmas nodrošinātājs
  • Lithium (NL un ASV), lietotāju kopienu platformas, piemēram, Visma Community, nodrošinātājs
  • Microsoft Azure (ASV), mūsu mākoņpakalpojumu tehniskās platformas nodrošinātājs
  • Amazon (IR un ASV), mūsu mākoņpakalpojumu tehniskās platformas nodrošinātājs

Plašāka informācija par Visma apakšuzņēmējiem tiek sniegta Visma Trust Center, pakalpojuma specifiskos noteikumus vai datu apstrādes līgumā. Jebkurā gadījumā jūs vienmēr varat lūgt pārskatu un detalizētāku informāciju par Visma apakšuzņēmējiem, to starpā par likumisko pamatojumu iepriekšminētajai starptautiskai datu pārsūtīšanai.