Kuru personu datus apstrādā Visma

Visma apstrādā darba meklētāju un kontaktpersonu vai programmatūras lietotāju personas datus, kuri ir saistīti ar mūsu Klientiem. Turklāt mēs apstrādājam personas datus par personām, kas pārstāv potenciālos Klientus (Potenciālie klienti), kas vēršas pie mums, izmantojot Visma vietnes vai citus kanālus. Mūsu atruna par to ir atrodama sadaļā par datu pārzini. 

Mēs apstrādājam datus arī mūsu Klientu vārdā – datus, ko kontrolē Klients. Mūsu atruna par to ir atrodama sadaļā par datu apstrādātāju. 

Šajā Privātuma atrunā datu subjekti var tikt dēvēti arī par personām vai "Jūs".