Kada naudojamės duomenų tvarkytojų paslaugomis?

„Visma“ naudojasi duomenų tvarkytojų paslaugomis asmens duomenims tvarkyti. Šie duomenų tvarkytojai paprastai yra debesijos paslaugų ar kitų IT prieglobos paslaugų teikėjai.

Naudodamasi duomenų tvarkytojų paslaugomis, „Visma“ sudaro duomenų tvarkymo susitarimą, kad apsaugotų jūsų privatumo teises. Jei duomenų tvarkytojai yra už ES / EEE ribų, „Visma“ užtikrina tokių tarptautinių perdavimų jūsų vardu teisinį pagrindą, naudodamasi ES standartinėmis nuostatomis. Norėdami gauti informacijos apie antrinius duomenų tvarkytojus, kuriais naudojamasi teikiant „Visma“ paslaugą, apsilankykite „Visma“ patikimumo centre.

Visada galite paprašyti apžvalgos arba išsamesnės informacijos apie „Visma“ duomenų tvarkytojus. Norėdami susisiekti su „Visma“, žr. paskutinę šio pareiškimo dalį.