Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?

„Visma“ saugos jūsų asmeninę informaciją tik tol, kol reikės vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Tvarkant asmens duomenis kitais teisiniais pagrindais, pvz., remiantis teisėtu interesu, duomenys saugomi tol, kol to reikia tvarkymo tikslui įgyvendinti.

Taigi, jūsų asmens duomenims gali būti taikoma skirtinga saugojimo politika, atsižvelgiant į duomenų rūšį ir jų rinkimo tikslą. Štai keletas pavyzdžių:

Įdarbindama „Visma“ pašalins jūsų asmeninę informaciją, pvz., gyvenimo aprašymą, paraišką ir kitus dokumentus, kai įdarbinimo procesas bus baigtas, paprastai praėjus ne daugiau kaip 6 mėnesiams po paraiškos pateikimo termino, nebent su jumis būtų susitarta kitaip.

Kitas pavyzdys – kontaktinė informacija, saugoma rinkodaros tikslais, įskaitant galimus ar numatomus klientus. Tokie asmens duomenys bus pašalinti ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo paskutinės užregistruotos veiklos.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų pašalinimą, susisiekite su „Visma“ (žr. kontaktinę informaciją paskutinėje šio pareiškimo dalyje).