Kokios yra jūsų teisės?

Pagrindinės teisės

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, paprašydami peržiūrėti tvarkomus jūsų asmens duomenis, ir galite pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą. Taip pat turite teisę paprašyti, kad „Visma“ ištaisytų jūsų asmens duomenų netikslumus. Jei „Visma“ svetainėje turite paskyrą, tai paprastai galima padaryti skiltyse „Jūsų paskyra“ arba „Jūsų profilis“ atitinkamoje „Visma“ svetainėje arba paslaugos puslapyje.

Be to, turite teisę prašyti pašalinti asmens duomenis ir apriboti mūsų vykdomą jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jam paprieštarauti pagal šį pareiškimą dėl privatumo ar kitas paslaugai taikomas sąlygas.
Norėdami pateikti užklausas, kaip nurodyta šioje dalyje, arba konkrečiai „Visma“ įmonei, kaip nurodyta toliau, kreipkitės adresu privacy@visma.com.

Galiausiai taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijoms dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo.