Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Direct van u

Over het algemeen verzamelt Visma persoonsgegevens rechtstreeks van u of van andere personen die verband houden met onze Klant. Deze personen kunnen een manager of een collega zijn. Als de Klant voor wie u werkt via een partnerbedrijf van Visma producten of diensten van Visma aanschaft, kunnen we informatie over u verzamelen van het partnerbedrijf. 

Cookies en andere tracking technologieën

Wanneer u Visma-websites gebruikt en met ons via e-mail communiceert, zullen we ook cookies en andere tracking technologieën gebruiken om uw ervaring met Visma en onze websites optimaliseren. Zie het onderdeel waarin de automatische gegevensverzamelingsinstrumenten worden beschreven voor meer informatie over de werking van deze technologieën en uw rechten in dit verband.

Andere bronnen

In sommige gevallen kunnen we ook vanuit andere bronnen informatie over u verzamelen. Deze bronnen kunnen externe gegevensverzamelaars, marketingpartners van Visma, openbare bronnen of sociale netwerken van derden zijn. Visma is in staat om persoonsgegevens over u die verkregen zijn uit de ene bron te combineren met gegevens uit een andere bron. Hierdoor krijgen wij een completer beeld van u, waardoor wij u op een meer relevante wijze van dienst kunnen zijn met een hogere mate van personalisatie.