Wat uw rechten zijn

Basisrechten

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens door het indienen van een verzoek om een overzicht van de persoonsgegevens die we van u verwerken en u kunt het recht hebben op overdraagbaarheid van gegevens (gegevensportabiliteit). Ook hebt u het recht om Visma te verzoeken om onjuistheden in uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u een account bij Visma hebt voor een Site van Visma, kunt u dit meestal doen via het betreffende onderdeel "uw account" of "uw profiel" op de toepasselijke Site of dienst van Visma.

Daarnaast hebt u het recht om, in overeenstemming met dit Privacybeleid of andere voor een dienst specifieke voorwaarden, om verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking te verzoeken en om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij verzoeken u om gebruik te maken van privacy@visma.com voor het indienen van verzoeken als genoemd in dit onderdeel, of uw verzoek aan het specifieke bedrijf van Visma te richten.

Ten slotte heeft u ook het recht om een klacht met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de autoriteiten voor gegevensbescherming.