Endringer

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen jevnlig. Dersom vi gjør betydelige endringer i personvernerklæringen vår som vesentlig endrer vår personvernpraksis, kan vi også varsle deg på annen måte, for eksempel ved å sende ut en e-post eller legge inn et varsel på selskapets nettsider og/eller sosiale medier, før endringene trer i kraft.

Denne personvernerklæringen revideres årlig og alle endringer godkjennes av Visma sitt Data Protection Council. Sist oppdatert: 2021-09-13.