Hvordan vi samler inn dine personopplysninger

Generelt samler Visma inn personopplysninger direkte fra deg eller andre personer som er tilknyttet Kunden. Disse personene kan være en leder eller kollega. Dersom Kunden du jobber for kjøper Visma produkter eller tjenester via en Visma partner kan vi samle inn opplysninger om deg fra vår Visma partner. 

Vi bruker også informasjonskapsler og annen sporingsteknologi når du bruker Vismas nettsider og samhandler med oss per e-post for å optimalisere din opplevelse av Visma og våre nettsider. Vennligst se avsnittet som beskriver våre automatiske datainnsamlingsverktøy for mer informasjon om hvordan disse teknologiene fungerer og dine rettigheter i denne sammenhengen.

I noen tilfeller kan vi også samle inn informasjon om deg fra andre kilder. Disse kildene kan  være offentlige tilgjengelige kilder eller tredjeparts sosiale nettverk som f.eks LinkedIN eller proff.no etc. Visma vil kunne kombinere personopplysninger om deg fra én datakilde med data som er hentet fra en annen kilde. Dette gir oss et mer komplett bilde av deg og det gir oss også mulighet til å betjene deg på en best mulig måte.