Hvordan deler vi dine personopplysninger?

Innenfor Visma-konsernet

Siden Visma-konsernet består av mange forskjellige datterselskaper er det viktig for oss at vi gir deg en best mulig kundeservice og totalopplevelse. For å opprettholde en fullstendig oversikt over og innsikt i hvilke Kunder og kontaktpersoner som har forbindelser med de ulike selskapene i Visma, kan koordinering på tvers av selskaper og land være nødvendig.

Utenfor Visma-konsernet

Visma kan også dele dine personopplysninger med eksterne tredjeparter i følgende sammenhenger:

Visma nettforum
Dersom du legger ut et innlegg, skriver kommentarer eller lignende på Vismas nettforum eller andre fora på Vismas sine nettsider, kan slik informasjon leses og brukes av alle andre som har tilgang til slike fora. Visma er ikke ansvarlig for informasjon du tilgjengeliggjør i slike nettforum, Visma-nettsider eller andre lignende fora.

Forretningspartnere
Visma kan dele dine personopplysninger med våre partnere så lenge dette anses som legitimt fra et forretningsperspektiv og er i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

Offentlige myndigheter
Politiet og andre myndigheter kan kreve å få utlevert personopplysninger fra Visma. I slike tilfeller vil Visma bare utlevere personopplysninger og data dersom det foreligger en rettskjennelse eller lignende om å gjøre det.