Hvordan kontakte oss

Visma er et europeisk selskap, med juridiske enheter, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemet som krysser landegrenser. Visma leverer programvare og tjenester til private og offentlige virksomheter i Europa. Vismas hovedkontor ligger i Oslo.

Alle strategiske beslutninger om personvern i Visma treffes på konsernnivå av vårt Data Protection Council, som er under tilsyn av konsernets personvernombud (Data Protection Officer). Behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er:

Visma konsernet og dets datterselskaper
Hovedkontor: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge
Telefonnummer: +47 46 40 40 00

Vi vil gjerne høre din mening. Dersom du har kommentarer til eller spørsmål om personvernerklæringen vår eller andre spørsmål knyttet til personvern, herunder mulige personvernbrudd, ber vi deg kontakte oss på privacy@visma.com eller direkte til ditt lokale Visma selskap.

Vi behandler dine henvendelser og klager konfidensielt. Vår representant kommer til å kontakte deg for å håndtere eventuelle spørsmål og problemstillinger, og skissere mulighetene for hvordan vi kan løse disse. Vårt mål er å sikre at klager blir løst på en riktig og hensiktsmessig måte.