Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Prelucrăm datele cu caracter personal pe baza mai multor temeiuri legale. 

Acordul cu dumneavoastră 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza unui contract încheiat cu dumneavoastră care are caracter juridic obligatoriu. Un astfel de contract se încheie, de regulă, atunci când aplicați pentru un loc de muncă în cadrul Visma. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi CV-ul, candidatura şi referințele, este necesară pentru a permite Visma să proceseze cererile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă înainte de încheierea unui contract. 

Consimţământul dumneavoastră 

Este posibil ca Visma să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimţământului. Veți putea întotdeauna să vă retrageți consimţământul, după ce ați dat consimţământul. 

Interes legitim 

Visma are un interes legitim atunci când prelucrează datele dvs. în scopuri de securitate, asistență și optimizare, sau atunci când acționați ca persoană de contact/responsabil pentru clienții noştri existenți și potențiali, în acest caz în cadrul serviciului de asistenţă pentru clienți. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate din punct de vedere comercial într-o manieră care, în opinia noastră, nu intră în conflict cu drepturile sau libertățile dvs. privind confidențialitate. 

De asemenea, Visma prelucrează datele pe baza interesului legitim atunci când vă înscrieți la un seminar web, când descărcați rapoarte sau alt conținut de pe paginile noastre web și când utilizați comunitățile Visma. Interesul legitim este motivat de efortul de a vă oferi conținut corect, de a organiza seminarii web, de promovare şi de a administrare a solicitărilor. Citiți mai multe despre modul în care Visma procesează datele dvs. personale în scopuri de marketing pe baza interesului legitim şi despre drepturile care vă revin atunci când procesăm datele dvs. personale în astfel de scopuri în secțiunea intitulată "Marketing" din prezenta declarație de confidențialitate.