Aké sú vaše práva?

Základné práva

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom tak, že požiadate o prehľad osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, a môžete mať právo na prenosnosť údajov. Máte tiež právo požiadať spoločnosť Visma o opravu nepresností vo vašich osobných údajoch. Ak máte účet v spoločnosti Visma pre niektorú webovú stránku spoločnosti Visma, zvyčajne to môžete urobiť prostredníctvom príslušných častí „váš účet“ alebo „váš profil“ na príslušnej webovej stránke alebo službe spoločnosti Visma. 

Ďalej máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov a obmedziť alebo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo iných podmienok špecifických pre danú službu. 

Na podanie žiadosti použite stránku privacy@visma.com, ako je uvedené v tejto časti, alebo sa obráťte na konkrétnu spoločnosť Visma. 

Nakoniec máte tiež právo podať sťažnosť orgánom na ochranu údajov v súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov.