Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?

Spoločnosť Visma bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako to bude potrebné na plnenie našich zmluvných povinností. Pri spracúvaní vašich osobných údajov na inom právnom základe, napríklad na základe oprávneného záujmu, sa údaje uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu spracúvania.

Vaše osobné údaje teda môžu podliehať rôznym zásadám uchovávania v závislosti od typu údajov a účelu ich zbierania. Tu je niekoľko príkladov: 

Pri nábore spoločnosť Visma vymaže vaše osobné údaje, ako je životopis, žiadosť a iné dokumenty, po ukončení náborového procesu, zvyčajne maximálne 6 mesiacov po uzávierke žiadostí, pokiaľ sa s vami nedohodne inak.

Ďalším príkladom sú kontaktné údaje uložené na marketingové účely vrátane potenciálnych kontaktov alebo zákazníkov. Takéto osobné údaje budú vymazané najneskôr 36 mesiacov po poslednej zaznamenanej aktivite. 

Ohľadom ďalších informácií týkajúcich sa vymazania neváhajte kontaktovať spoločnosť Visma (pozri kontaktné informácie v poslednej časti tohto vyhlásenia).