Ako nás môžete kontaktovať

Spoločnosť Visma je európska korporácia s právnymi subjektmi, obchodnými procesmi, štruktúrami riadenia a technickými systémami, ktoré presahujú hranice. Spoločnosť Visma dodáva softvér a služby súkromným a verejným podnikom v Európe. Hlavné sídlo spoločnosti Visma sa nachádza v Osle.

Všetky dôležité rozhodnutia týkajúce sa ochrany osobných údajov v spoločnosti Visma prijíma na podnikovej úrovni Rada pre ochranu osobných údajov spoločnosti Visma, na ktorú dohliada a ktorej predsedá referent pre ochranu údajov (DPO). Prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie vašich osobných údajov je:

Visma Group a jej dcérske spoločnosti
Hlavné sídlo spoločnosti: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Nórsko
Telefónne číslo: +47 46 40 40 00

Ceníme si váš názor. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo akékoľvek obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov vrátane možného porušenia ochrany osobných údajov, pošlite na adresu privacy@visma.com alebo priamo miestnej spoločnosti Visma.

Vaše žiadosti alebo sťažnosti budeme riešiť dôverne. Náš zástupca vás bude kontaktovať, aby sa zaoberal vašimi problémami a načrtol možnosti ich riešenia. Naším cieľom je zabezpečiť, aby sa sťažnosti riešili včas a vhodným spôsobom.