Ako sa vaše osobné údaje zdieľajú?

V rámci skupiny Visma

Keďže spoločnosť Visma pozostáva z mnohých rôznych dcérskych spoločností, je pre nás dôležité, aby sme vám poskytli čo najlepšiu celkovú skúsenosť. V záujme zachovania prehľadu a oboznamovania môže spoločnosť Visma zdieľať vaše osobné údaje v rámci spoločností v skupine Visma. 

Mimo skupiny Visma

Spoločnosť Visma môže zdieľať vaše osobné údaje aj s externými tretími stranami v nasledujúcich súvislostiach:

Komunity používateľov spoločnosti Visma
Ak napíšete príspevok, komentár alebo niečo podobné v komunitách používateľov spoločnosti Visma alebo na iných fórach na webových stránkach spoločnosti Visma, takéto informácie môže čítať a používať ktokoľvek, kto má prístup k takýmto fóram. Spoločnosť Visma nezodpovedá za žiadne informácie, ktoré poskytnete na takýchto fórach alebo webových stránkach spoločnosti Visma. 

Obchodní partneri
Spoločnosť Visma môže zdieľať vaše osobné údaje s našimi partnermi v prípade, že je to legitímne z obchodného hľadiska a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. 

Verejné orgány
Polícia a iné orgány môžu od spoločnosti Visma požadovať prístup k osobným údajom. V týchto prípadoch spoločnosť Visma poskytne údaje len vtedy, ak na to existuje súdny príkaz atď.