Aký je právny základ na spracovanie vašich osobných údajov?

Údaje spracúvame na základe niekoľkých právnych základov. 

Zmluva s vami

Vaše osobné údaje spracúvame na základe právne záväznej zmluvy s vami. Zvyčajne to bude vtedy, keď sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti Visma. Spracúvanie vašich osobných údajov, ako sú životopis, žiadosť a odporúčania je potrebné na to, aby spoločnosť Visma mohla vybaviť žiadosti uchádzačov o zamestnanie pred uzatvorením pracovnej zmluvy. 

Váš súhlas

Spoločnosť Visma môže spracúvať vaše osobné údaje na základe súhlasu. Žiadame vás o súhlas, aby sme vám mohli napríklad zasielať marketingové e-maily v súlade s marketingovou legislatívou. Po udelení súhlasu ho vždy budete môcť odvolať. 

Oprávnený záujem

Spoločnosť Visma má oprávnený záujem, keď spracúva vaše údaje na marketingové účely, účely bezpečnosti, podpory a zlepšovania alebo keď pôsobíte ako kontaktná osoba/kontakt vo vzťahu k našim existujúcim a potenciálnym zákazníkom podľa tohto dokumentu v rámci zákazníckej podpory. Vaše osobné údaje sa spracúvajú z obchodného hľadiska spôsobom, o ktorom sme presvedčení, že nie je v rozpore s vašimi právami a slobodami v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Ďalej spoločnosť Visma spracúva údaje na základe oprávneného záujmu, ak sa prihlasujete na webový seminár, sťahujete správy alebo iný obsah z našich webových stránok a používate komunity spoločnosti Visma. Oprávneným záujmom je poskytovať vám správny obsah, organizovať webové semináre, realizovať marketing a spravovať vaše žiadosti (pozri časť týkajúcu sa marketingu nižšie).