Kedy používame sprostredkovateľov?

Spoločnosť Visma využíva na spracovanie osobných údajov sprostredkovateľov. Títo sprostredkovatelia sú zvyčajne predajcovia cloudových služieb alebo iných IT hostingových služieb. 

Pri využívaní sprostredkovateľov spoločnosť Visma uzatvorí zmluvu o spracovaní údajov s cieľom zabezpečiť vaše práva na ochranu osobných údajov. Ak sa sprostredkovatelia nachádzajú mimo EÚ, spoločnosť Visma zabezpečuje právne základy pre takéto medzinárodné prenosy vo vašom mene, a to podľa tohto dokumentu na základe použitia vzorových doložiek EÚ. 

Informácie o čiastkových sprostredkovateľoch, ktorí sa využívajú na poskytovanie služieb spoločnosti Visma pre vás nájdete v našom centre Visma Trust Centre

Vždy si môžete vyžiadať prehľad a podrobnejšie informácie o sprostredkovateľoch spoločnosti Visma, a to podľa právnych základov v tomto dokumente pre vyššie uvedené medzinárodné prenosy. Informácie o tom, ako kontaktovať spoločnosť Visma nájdete v poslednej časti tohto vyhlásenia.