Prečo spracúvame osobné údaje?

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Visma sa uplatňuje, keď spoločnosť Visma a jej dcérske spoločnosti (Visma) spracúvajú vaše osobné údaje na rôzne účely ako aj komunikáciu napríklad v týchto prípadoch:

Nákup a doručenie

 • Sprostredkovanie objednávok, zmlúv a platieb zákazníkov,
 • Ponuka služieb priamo vám, napríklad elektronické vzdelávanie, webové semináre, správy atď.m
 • Poskytovanie vyžiadaných ponúk produktov a služieb zákazníkomm
 • Tvorba a poskytovanie účtov pre používateľov našich služieb.

Podpora a zlepšovanie

 • Zlepšovanie a rozvíjanie kvality, funkčnosti a efektivity našich produktov, služieb a stránok Visma a zároveň aj používateľských skúseností s nimi,
 • Ponuka zákazníckej podpory našich produktov a služieb,
 • Prevádzka komunity používateľov s cieľom vzdelávať používateľov a umožniť interakciu medzi nimi a spoločnosťou Visma.

Zabezpečenie

 • Zisťovanie, zmierňovanie a predchádzanie bezpečnostným hrozbám a zneužitiu a vykonávanie údržby a odstraňovanie chýb

Marketing

 • Správa a odosielanie marketingových preferencií a obsahu
 • Tvorba záujmových profilov s cieľom propagovať relevantné produkty a služby (profilovanie)

Nábor zamestnancov

 • Spravujte náborové procesy a spracovávajte žiadosti o zamestnanie
 • Vyhodnoťte predloženú dokumentáciu, vykonajte rozhovory a volajte referencie

Informácie o tom, ako sa osobné údaje spracúvajú v rámci jednej z našich mnohých služieb sú uvedené v príslušnej zmluve o spracovaní údajov pre danú službu. Spoločnosť Visma v takýchto prípadoch vystupuje ako sprostredkovateľ údajov a spracúva údaje v mene a podľa pokynov zákazníka. Ďalšie informácie týkajúce sa týchto záležitostí získate od zákazníckej podpory pre danú službu.