Zmeny

Odporúčame vám, aby ste si toto Vyhlásenie pravidelne prezerali. Ak vykonáme významné zmeny v našom Vyhlásení, ktoré podstatne zmenia naše postupy ochrany osobných údajov, môžeme vás o tom informovať aj inými prostriedkami, napríklad zaslaním e-mailu alebo zverejnením oznámenia na našej firemnej webovej stránke a/alebo na stránkach sociálnych médií pred nadobudnutím účinnosti zmien. 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa reviduje minimálne raz ročne a zmeny schvaľuje Rada pre ochranu osobných údajov spoločnosti Visma. Posledná aktualizácia: 28.6.2021