Ändringar

Vi uppmuntrar att du granskar Vismas integritetspolicy regelbundet. Om Visma gör betydande ändringar till denna policy som väsentligt förändrar vår praxis kring integritet kan vi också meddela dig på annat sätt, som att skicka e-post eller lägga upp ett meddelande på Visma Community eller vår webbplats innan ändringarna träder i kraft.

Integritetspolicyn revideras årligen och alla ändringar godkänns av Visma Data Protection Council. Senast uppdaterad: 2021-09-13.