Dina rättigheter

Grundläggande rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom att begära en översikt över de personuppgifter vi behandlar om dig och du kan ha rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att begära att Visma korrigerar felaktigheter i dina personuppgifter. Om du har ett konto hos Visma för en Visma-webbplats kan detta vanligtvis göras genom "ditt konto" eller "din profil" på tillämplig Visma-webbplats eller tjänst.

Vidare har du rätt att begära radering av personuppgifter och att begränsa eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy eller andra tjänstespecifika villkor.

Vänligen använd privacy@visma.com för att inkomma med begäran enligt denna sektion, eller kontakta ett specifikt Visma-bolag enligt nedan.

Slutligen har du också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till opt-out för marknadsföring

När du interagerar med Visma t.ex. genom att besöka Visma webbsidor, ladda ner innehåll, delta på webinars och som en del i användningen av Vismas tjänster, kommer Visma att behandla dina personuppgifter utifrån ett legitimt intresse. Syftet är att förse dig med relevant marknadsmaterial angående Vismas tjänster.

Visma tillhandahåller relevant innehåll till dig genom direkt marknadsföring på sociala medieplattformar, webbsidor eller i en Visma tjänst, baserat på dina preferenser. De personuppgifterna vi behandlar är aggregerade uppgifter om dig, såsom IP-adress, intressen (var du har klickat etc.), användarnamn och enhet. Detta görs t.ex. genom cookies och kallas profilering.

Visma använder e-post i marknadsföringssyfte, dock endast med ditt medgivande i enlighet med gällande marknadsföringslag. Om du har gett ditt medgivande kommer du alltid att ha möjligheten till opt-out som beskrivs nedan, eller när du får ett mejl innehållande marknadsmaterial.

Du har rätt till opt-out att ta emot marknadsföringsmaterial från Visma och kan göra detta på följande sätt:

  1. Genom att följa instruktioner för opt-out i marknadskommunikationen
  2. Ändra preferenser på ditt konto om du har ett konto hos Visma
  3. Kontakta oss via e-post på privacy@visma.com
  4. Genom att använda tillämpligt verktyg för prenumerationen

Du kan också alltid opt-in/out cookies på en specifik Visma webbsida genom vår cookie-banner.

Notera att även om du väljer opt-out för att ta emot marknadsföringsmaterial, kan du fortfarande få administrativ information från Visma, såsom orderbekräftelser och notifieringar nödvändiga för att hantera ditt konto på den tjänst Visma erbjuder våra kunder.