Hur dina personuppgifter delas

Inom Visma

Eftersom Visma består av många olika dotterbolag är det viktigt för oss att vi ger dig bästa möjliga övergripande upplevelse. För att upprätthålla en översikt och ha insikt kan Visma dela dina personuppgifter mellan företag i Visma-gruppen.

Utanför Visma

Visma kan också komma att dela dina personuppgifter med extern tredje part i följande sammanhang:

Visma användarforum (communities)
Om du gör ett inlägg, en kommentar eller liknande på Visma användarforum eller andra forum på någon av Vismas webbsidor, kan denna information läsas och användas av andra som har åtkomst till dessa forum. Visma ansvarar inte för någon av den information du lämnar på sådana forum eller på Vismas webbsidor.

Affärspartners
Visma kan komma att dela dina personuppgifter med våra partners i det fall det förefaller legitimt ur ett affärsperspektiv och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Myndigheter
Polismyndigheten och andra myndigheter kan begära tillgång till personuppgifter från Visma. I dessa fall lämnar Visma över informationen endast om ett domstolsbeslut finns att göra detta.