Kontakta oss

Visma är ett europeiskt bolag med juridiska enheter, affärsprocesser, ledningsstrukturer och tekniska system som löper över gränserna. Visma levererar mjukvara och tjänster till både publika och privata verksamheter i Europa. Vismas huvudkontor ligger i Oslo.

Alla viktiga beslut om integritet i Visma fattas på företagsnivå av Visma Data Protection Council under övervakning och ordförande av Data Protection Officer (DPO). Den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är

Visma Group och dess dotterbolag
Huvudkontor: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Norge.
Telefon: +47 46 40 40 00

Kontaktuppgifter till Visma Sverige och våra Svenska bolag hittar du på https://www.visma.se/kontakt/alla-vismabolag/.

Vi uppskattar din åsikt. Om du har kommentarer eller frågor om vår integritetspolicy, andra frågor om integritet eller angående en möjlig personuppgiftsincident, vänligen skicka dessa till privacy@visma.com eller direkt till det Visma bolag du köper tjänster från.

Vi hanterar frågor och klagomål konfidentiellt. Vår representant kommer att kontakta dig för att hantera eventuella frågor eller problem samt för att beskriva alternativen som finns för att lösa dessa. Vi strävar efter att klagomål och frågor blir lösta på ett korrekt och lämpligt sätt.