Marknadsföring och profilering

Det berättigade intresset

När du interagerar med Visma t.ex. genom att besöka Visma webbsidor, ladda ner innehåll, delta på webinars och som en del i användningen av Vismas tjänster, kommer Visma att behandla dina personuppgifter utifrån ett berättigat intresse. En av Vismas berättigade intresse är att behandla personuppgifter för direktmarknadsföring.

Visma använder dina personuppgifter för att tillhandahålla relevant innehåll till dig genom direkt marknadsföring på sociala medieplattformar och e-post, webbsidor eller i en Visma tjänst, baserat på dina preferenser. De personuppgifterna vi behandlar är aggregerade uppgifter om dig, såsom IP-adress, intressen (var du har klickat etc.), användarnamn och enhet. Detta görs t.ex. genom cookies och kallas profilering. Visma kommer också att ha möjlighet att kombinera denna information med information om den kundrelation vi kan ha med ditt bolag. 

Syftet med profileringen är att leverera anpassad marknadsföring till dig, förbättra din användarupplevelse av våra tjänster / webbsidor och tillhandahålla produkter som våra kunder är nöjda med. Vismas tjänster är generellt använda som verktyg för arbetsrelaterade syften, och ditt beteende i dessa verktyg säger lite om ditt privatliv. Inga känsliga uppgifter behandlas. Dina personuppgifter behandlas därmed ur ett affärsperspektiv på ett sätt som vi bedömer inte är i konflikt med dina fri- och rättigheter som individ. 

Visma använder e-post som ett verktyg för att kommunicera marknadsföring, dock endast med ditt medgivande i enlighet med gällande marknadsföringslag (om sådant behövs). Om du har gett ditt medgivande kommer du alltid att ha möjligheten till opt-out som beskrivs nedan, eller när du får ett mejl innehållande marknadsmaterial.

Rätt till opt-out för marknadskommunikation

Du har rätt till opt-out att ta emot marknadsföringsmaterial från Visma och vara föremål för profilering. Du kan göra detta på följande sätt:

  1. Genom att följa instruktioner för opt-out i marknadskommunikationen
  2. Ändra preferenser på ditt konto om du har ett konto hos Visma
  3. Kontakta oss via e-post på privacy@visma.com
  4. Genom att använda tillämpligt verktyg för prenumerationen (subscription management tool)

Du kan också alltid opt-in/out cookies på en specifik Visma webbsida genom vår cookie-banner.

Notera att även om du väljer opt-out för att ta emot marknadsföringsmaterial, kan du fortfarande få administrativ information från Visma, såsom orderbekräftelser och notifieringar nödvändiga för att hantera ditt konto på den tjänst Visma erbjuder våra kunder.