När använder Visma underbiträden?

Visma använder underbiträden för att behandla personuppgifter. Detta är vanligtvis leverantörer av molntjänster eller andra IT-leverantörer.

När Visma använder underbiträden skriver Visma personuppgiftsbiträdesavtal (DPA) med dessa för att skydda din integritet. Om underbiträden är lokaliserade utanför EU/EEA säkerställer Visma legala grunder för internationella överföringar å dina vägnar genom att använda EU standardavtalsklausuler (EU SCC).

För mer information om underbiträden för Vismas produkter och tjänster, vänligen besök Visma Trust Centre.

Du kan alltid begära en översikt och mer detaljerad information om Vismas underbiträden.

Hur du kontaktar Visma finns längst ner i detta dokument.