Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Visma behandlar personuppgifter utifrån flera rättsliga grunder.

Avtal med dig

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på ett juridiskt bindande avtal med dig, t.ex. när du ansöker om ett jobb i Visma. Att behandla dina personuppgifter såsom CV, ansökan och referenser är nödvändigt för att Visma ska kunna hantera förfrågningar från arbetssökande innan ett kontrakt ingås.

Ditt samtycke

Visma kan komma att behandla dina personuppgifter baserat på samtycke. Vi frågar efter ditt samtycke för att t.ex. kunna skicka marknadsmaterial via e-post, i enlighet med marknadsföringslagen. Du har alltid en opt out möjlighet efter att du lämnat ditt samtycke.

Legitimt intresse

Visma har ett legitimt intresse när vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföring, säkerhet, support och förbättring eller när du agerar kontaktperson för en existerande eller potentiell kund. Dina personuppgifter behandlas utifrån ett affärsperspektiv på ett sätt vi anser inte står i konflikt med dina fri- och rättigheter som privatperson.

Vidare behandlar Visma dina personuppgifter baserat på ett legitimt intresse om du anmäler dig till ett webinar, laddar ner rapporter eller annat innehåll från våra webbsidor, samt när du använder Vismas användarforum. Det legitima intresset är att bistå dig med korrekt innehåll, hålla webinar, marknadsföra och administrera dina förfrågningar (se sektionen om marknadsföring nedan).