Personvern relatert til tilbakemeldinger fra kunder

I Visma er vi opptatt av å levere gode kundeopplevelser. Det er viktig for oss å være i kontakt med og motta tilbakemeldinger fra kundene våre for å sikre oss at de er fornøyde og for å tiltrekke nye kunder.

For at vi skal kunne håndtere tilbakemeldingene dine, og om nødvendig komme i kontakt med deg for å følge opp tilbakemeldingene du har gitt, registrerer vi personopplysninger. Vi registrerer informasjon relatert til svaret, applikasjonen, kunden og brukeren, inkludert (men ikke avgrenset til) brukernavn/id, e-post, URL, firmanavn, land og prisliste. Vi bruker slike personopplysninger for å kunne følge opp tilbakemeldinger fra kunder og brukere for å forstå behovene og for å informere når vi har håndtert tilbakemeldingene. Det juridiske grunnlaget for behandling av dine personopplysninger er Vismas legitime interesse i å sikre at vi lever opp til kunders forventninger og våre kontraktsforpliktelser. Personopplysninger vil bli slettet når informasjonen ikke lenger er nødvendig for formålet.

For å håndtere tilbakemeldingene dine er det kan det være vi deler personopplysninger med andre selskaper innad i Visma-gruppen. Visma deler ikke personopplysningene dine med eksterne tredjeparter bortsett fra våre underleverandører og partnere. Vi sikrer dine personopplysninger og rettigheter ved å inngå databehandleravtaler med slike parter. Underleverandørene holder hovedsakelig til innenfor EU/EØS. Dersom en underleverandør er lokalisert utenfor EU/EØS vil Visma sikre det juridisk grunnlaget for overføring av personopplysninger til slike parter/land. 

Ta kontakt med oss på privacy@visma.com om du ønsker mer informasjon om våre underleverandører og dokumentasjon, eller om du har andre spørsmål relatert til hvordan Visma behandler dine personopplysninger. 

Du har rett til å be om tilgang til dine personopplysninger, og korrigere eller begrense vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også ha rett til dataportabilitet, og rett til å klage til Datatilsynet om Vismas behandling av dine personopplysninger.

Du finner mer informasjon om behandling av personopplysninger i Visma og om dine rettigheter i vår personvernerklæring.