Vismas Privatlivspolitik

Other languages:

English   |   Norsk   |   Svenska   |   Dansk   |   Suomeksi   |   Nederlands   |   Latviski


Visma Gruppen og dens datterselskaber (Visma) respekterer dit privatliv. Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver dine rettigheder til privatliv og vores forpligtelse til at sikre dine personoplysninger. 

Visma er et europæisk selskab med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, på tværs af landegrænser. Visma leverer software og tjenester til private og offentlige virksomheder (Kunder) i Europa. Vismas hovedkontor er placeret i Oslo, og Visma Gruppen er underlagt den europæiske persondatalovgivning , herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). 

Alle større beslutninger i Visma vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger træffes på koncernniveau under tilsyn af den databeskyttelsesansvarlige (DBA).

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er tilgængelig på vores Visma.com-hjemmeside og i bunden af ethvert Visma-hjemmesider.