Vismas Privatlivspolitik

Vismas Privatlivspolitik hjælper dig med at forstå hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvordan vi håndterer dem og hvordan vi beskytter, opbevarer, eksporterer og sletter dem.

Personoplysninger er informationer som kan identificere dig som en person. Det kan eksempelvis være email-adresse, gadenavn, telefonnummer mv.

Den type oplysninger som Visma behandler om dig kan være:

 • Simple personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, email og demografisk information
 • Bruger- og webtrafikoplysninger såsom login-id, brugernavn og IP-adresse
 • Finansielle oplysninger såsom faktura-relaterede oplysninger
 • Indhold som du har uploadet eller leveret til Visma som eksempelvis foto, kommentarer, artikler og videoer
 • Statistikker, der viser hvordan brugere benytter vores software og interagerer med de produkter og tjenester vi udbyder
 • Informationer leveret via jobansøgninger

Det skal nævnes, at Visma ikke behandler personfølsomme oplysninger om dig.

Generelt indsamler Visma personoplysninger direkte fra dig eller via andre personer, som er tilknyttet vores Kunde. Hvis Kunden, du arbejder for, køber produkter eller tjenester fra Visma via et partnerselskab til Visma, kan vi indsamle oplysninger om dig fra partnerselskabet.

Vi anvender også cookies og andre sporingsteknologier, når du bruger Visma Sites og når du interagerer med os pr e-mail. Dette gør vi for at optimere din oplevelse af Visma, vores produkter, tjenester og sites. Se venligst vores cookie policy for mere information.

I nogle tilfælde kan vi også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder. Disse kilder kan være data aggregatorer fra tredjepart, vores marketing partnere, offentlige kilder eller tredjeparter til sociale medier.

Denne Privatlivspolitik gælder, når du interagerer med Visma og vores datterselskaber (Visma) og vi derved behandler dine personoplysninger. Det kan eksempelvis være ved:

Køb og levering

 • At behandle ordrer, fakturering, aftaler, betalinger
 • At levere tilbud om services direkte til dig, som eksempelvis e-learnings, webinars, rapporter mv.
 • At levere tilbud om produkter og services til Kunder
 • At oprette og facilitere brugere for vores services

Support og forbedringer

 • At forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteter og brugeroplevelserne af vores produkter, services og Visma Sites.
 • At levere tilbud om Kundesupport af vores produkter og services
 • At drive brugercommunities for at uddanne og for at muliggøre interaktionen mellem brugere og Visma

Sikkerhed

 • At registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding og fejlretning

Marketing

 • At håndtere og sende marketing indhold og præferencer
 • At oprette interesseprofiler for at promovere relevante produkter og tjenester

Rekruttering

 • At håndtere rekrutteringsprocesser og behandle jobansøgninger
 • At evaluere indsendt dokumentation, afholde interviews og ringe referencer op

Oplysninger om hvordan personoplysninger behandles i en af vores mange services er beskrevet i de respektive databehandleraftaler. Visma fungerer i sådanne tilfælde som databehandler og behandler dataene på vegne af og i henhold til instruktioner givet af Kunden. For mere information om dette, bedes du kontakte kundesupport hos den specifikke service.

Information regarding how personal data is processed in one of our many services is outlined in the respective data processing agreement for that service. Visma does in such cases act as a data processor and processes the data on behalf of and according to instructions given by the Customer. For more information regarding this, please contact customer support for that specific service.

Indenfor Visma Gruppen

Da Visma består af mange datterselskaber, er det vigtigt for os, at vi leverer den bedst mulige oplevelse til dig. For at kunne opretholde et fuldstændigt overblik og viden om, hvilke relationer Kunder og kontaktpersoner har til de forskellige selskaber indenfor Visma Gruppen, deler vi derfor dine personoplysninger med vores datterselskaber.

Udenfor Visma Gruppen

Visma kan også dele dine personoplysninger med eksterne tredjeparter i de følgende sammenhænge:

Vismas bruger-communities
Hvis du laver et indlæg, en kommentar eller lignende i Vismas bruger-communities eller i andre fora på Visma Sites, kan sådanne oplysninger læses og bruges af enhver med adgang til sådanne fora og anvendes til formål udenfor Vismas eller din egen kontrol. Visma er ikke ansvarlig for oplysninger, du indsender i sådanne fora på Visma Sites.

Forretningspartnere
Visma kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere, såfremt dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

Offentlige myndigheder
Politiet og andre myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger fra Visma udleveres. I disse tilfælde vil Visma kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse etc., som byder os at gøre det.

Visma bruger underleverandører til at behandle personoplysninger. Disse underleverandører er typisk leverandører af cloudtjenester eller andre IT-hosting tjenester.

Ved brug af underleverandører vil Visma indgå en databehandlingsaftale (DPA) med underleverandører for at sikre dine persondatarettigheder og for at opfylde vores forpligtelser over for vores Kunder. Når underleverandører er placeret uden for EU/EEA, sikrer Visma det juridiske grundlag for sådanne internationale overførsler på vegne af dig eller vores Kunder, herunder ved at støtte sig til EU Model Clauses.

Se venligst vores Visma Trust Centre for information om vores underleverandører.

Du er altid velkommen til at anmode om et mere detaljeret overblik over vores underleverandører (se kontaktoplysninger i sidste afsnit).

Visma gemmer kun dine personlysinger så længe det er nødvendigt for at udføre vores kontraktlige forpligtelser. Når vi behandler dine personoplysninger på andre juridiske grundlag, som eksempelvis den legitime interesse, så gemmer vi data så længe det er nødvendigt for at opfylde målet med behandlingen.

Derfor kan dine personoplysninger være underlagt forskellige opbevaringspolitikker baseret på typen af data og formålet med at indsamle dem. Her er nogle eksempler:

Ved rekruttering sletter Visma dine personoplysninger som eksempelvis CV, ansøgning og andre dokumenter når rekrutteringsprocessen er afsluttet. Dette er typisk maksimalt 6 måneder efter ansøgningsfristen, medmindre andet er aftalt med dig.

Et andet eksempel er kontaktoplysninger, der er gemt til markedsføringsformål, herunder kundeemner. Sådanne personoplysninger slettes senest 24 måneder efter den sidst registrerede aktivitet.

For yderligere information om sletning er du velkommen til at kontakte Visma (se kontaktoplysninger i sidste afsnit).

Basale rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine personlige data ved at anmode om en oversigt over de personoplysninger, som vi behandler om dig. Derudover har du muligvis ret til dataportabilitet.

Du har også ret til at anmode om, at Visma korrigerer unøjagtigheder i dine personoplysninger. Hvis du har en konto hos Visma til et Visma-websted, kan dette normalt gøres gennem de relevante “Din konto” eller “Din profil” sektioner på det relevante Visma-websted eller tjeneste.

Yderligere har du ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne erklæring eller andre tjenestespecifikke vilkår.

Brug venligst privacy@visma.com til at indgive anmodninger som nævnt i dette afsnit.

Endelig har du også ret til at indgive en klage til databeskyttelsesmyndighederne i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Den legitime interesse

Når du interagerer med Visma, eksempelvis ved at besøge Vismas websider, downloade indhold, deltage i webinarer og som en del af brugen af Vismas tjenester, vil Visma behandle dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse. En af Vismas legitime interesser er at behandle data med henblik på direkte markedsføring.

Visma benytter din personoplysninger til at levere relevant indhold til dig gennem direkte markedsføring på sociale platforme, e-mails, websider eller i en Visma-service baseret på dine præferencer. De behandlede personoplysninger er aggregerede oplysninger om dig, såsom IP-adresse, interesser (hvor du har klikket osv.), brugernavn og enhed. Dette gøres gennem teknologier som cookies og kaldes profilering. Visma vil også være i stand til at kombinere denne information med det eventuelle kundeforhold Visma har med din virksomhed.

Formålet med profileringen er at levere tilpasset markedsføring til dig, forbedre din brugeroplevelse med vores tjenester/websteder og levere produkter, som vores kunder er tilfredse med. Vismas tjenester bruges generelt som værktøjer til arbejdsrelaterede formål, og din adfærd i disse værktøjer siger meget lidt om dit personlige liv. Ingen følsomme data behandles. Dine personoplysninger behandles således ud fra et forretningsmæssigt perspektiv, som vi ikke anser for at være i konflikt med din friheder og rettigheder som individ.

Visma bruger e-mail til markedsføringsformål, dog kun hvis du har givet samtykke i henhold til national markedsføringslovgivning. Hvis du har givet samtykke, har du altid mulighed for at fravælge markedsføringen som beskrevet nedenfor.

Ret til fravalg af marketing kommunikation

Du har mulighed for at fravælge markedsføring og profilering fra Visma ved at enten:

 1. Følge instruktionerne i den relevante kommunikation
 2. Ændre præferencer under den relevante redigeringssektion, hvis du har en konto hos Visma
 3. Kontakte os via e-mail: privacy@visma.com
 4. Bruge det gældende værktøj til abonnementsadministration

Du vil også altid have mulighed for at tilmelde dig/framelde dig cookies på en bestemt webside via vores cookie-banner. Bemærk, at selvom du fravælger modtagelse af markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrativ kommunikation fra Visma, såsom ordrebekræftelser og meddelelser der er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester der leveres.

Vi opfordrer dig til at gennemgå denne erklæring regelmæssigt. Hvis vi foretager ændringer der væsentligt ændrer vores praksis, kan vi også give dig besked på andre måder. Dette kan være ved at sende en e-mail eller sende en meddelelse på vores websted eller på vores sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

Denne erklæring revideres mindst hvert år, og ændringer godkendes af Visma Privacy Council. Sidst opdateret: 2021-09-13.

Visma er et europæisk selskab med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer, der krydser grænser indbyrdes. Visma leverer software og tjenester til private og offentlige virksomheder i Europa. Vismas hovedkontor ligger i Oslo.

Alle vigtige beslutninger vedrørende privatlivspolitik i Visma træffes på virksomhedsniveau af Visma Data Protection Council, der overvåges af vores Data Protection Officer (DPO). Den ansvarlige for behandling af dine personoplysninger er:

Visma Group og dets datterselskaber
Hovedkontor: Karenslyst Allé 56, 0277 Oslo, Norge
Telefonnummer: +75 46404000

Vi sætter pris på din mening. Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål omkring denne privatlivspolitik eller andre spørgsmål, herunder mulige brud på din personsikkerhed, så send venligst dine spørgsmål eller bekymringer til privacy@visma.com eller direkte til din lokale Visma virksomhed.

Vi behandler dine anmodninger fortroligt. Vores repræsentant vil kontakte dig for at håndtere dine problemstillinger og skitsere mulighederne for en løsning af disse. Det er vores mål at sikre, at klager løses på en rettidig og hensigtsmæssig måde.

Drag