Privātuma atruna

Languages:

English   |   Norsk   |   Svenska   |   Dansk   |   Suomeksi   |   Nederlands   |  Français   |   Español   |   Latviski   |   Lietuviškai   |   Slovensky   |   Română   |   Bŭlgarski

Visma Privātuma atruna palīdz jums saprast kādus personas datus un kāpēc mēs ievācam, kā mēs tos izmantojam, aizsargājam, glabājam, nododam un dzēšam.

Personas dati ir informācija, kas ļauj identificēt jūs kā personu, kā piemēram epasta adrese, ielas adrese, telefona numurs u.t.t.