Privacyverklaring

Languages:

English   |   Norsk   |   Svenska   |   Dansk   |   Suomeksi   |   Nederlands   |  Français   |   Español   |   Latviski   |   Lietuviškai   |   Slovensky   |   Română   |   Bŭlgarski

De Privacyverklaring van Visma helpt u om te begrijpen welke persoonsgegevens we verzamelen en waarom we deze verzamelen, hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe we deze beschermen, opslaan, exporteren en verwijderen.

Persoonsgegevens zijn gegevens die u als persoon kunnen identificeren, zoals een e-mailadres, huisadres of telefoonnummer enz.